Ik spreek en schrijf onder meer over politiek, media, gezondheidszorg, onderwijs, morele dilemma’s, klimaat, opvoeding, cognitive biases, feminisme, journalistiek, cultuur, muziek en stedelijke ontwikkeling. Met regelmaat treed ik op in o.a. de Rode Hoed, de Nieuwe Liefde en andere podia als moderator, interviewer en columnist.

Met burgemeesters, politici en ambtenaren bespreek ik thema’s als polarisatie, publieke opinie, verantwoordelijkheid, vertrouwen, participatie en het belang van lange-termijndenken. Met artsen en andere zorgprofessionals treed ik op in nascholingen om na te denken over ziektes van de 21e eeuw, over morele dilemma’s uit de praktijk en over tuchtrecht. Steeds streef ik tijdens deze voordrachten en gesprekken naar het ‘creëren van ruimte in je hoofd om hetzelfde anders te zien’ – mijn invulling van filosofie

Volgens de methode ‘hardop denken’ help ik groepen professionals en burgers hun mening te vormen of aan te scherpen door interactief te filosoferen. Aan de hand van (fictieve) voorbeelden daag ik hen live uit hun visie onder de loep te nemen, tegenstrijdige opvattingen op te sporen en zo nodig van mening te veranderen.