Van april 2019 – april 2021 vervulde ik twee jaar lang de eretitel Denker des Vaderlands, waarbij ik me vooral heb ingezet voor ‘publiek denken’: dat is hardop, gezamenlijk en interactief denken. Dit betekent dat ik niet vóór andere mensen, of namens anderen wil denken, maar samen mét andere mensen. Hoe kunnen we meer verdieping geven aan het publieke debat? Laten we ons niet te veel makkelijk uit elkaar spelen door populisten en trollen? Politiek is te belangrijk om uit te besteden aan politici: wij zijn de politiek. Maar dat betekent ook dat we zelf aan de bak moeten. Met Marc van Dijk schreef ik hierover Wij zijn de politiek (uitg. Ambo, 2019). Ik pleit daarin voor een nieuw politiek bewustzijn en beter begrip van vrijheid en verantwoordelijkheid. 

Tijdens mijn periode als Denker des Vaderlands heb ik me onder andere beziggehouden voor thema’s als polarisatie, participatie en democratische vernieuwing. Ik heb me actief ingezet om de rol van burgers politiek beter te verankeren, onder ander door mee te werken aan het Adviesrapport over de betrokkenheid van burgers bij klimaatbeleid.

In opdracht van het Comité 4 en 5 mei schreef ik de jaarthematekst 2021: Het fundament van vrijheid.

‘Het is Daan Roovers’ persoonlijke missie om filosofie in de publieke ruimte te brengen. In deze spannende tijd voor de democratie helpt zij ons om samen na te denken over de betekenis van burgerschap.’ – Michael Sandel, hoogleraar politieke filosofie Harvard University.