Vanaf 29 maart 2019 vervul ik twee jaar lang de eretitel Denker des Vaderlands. Ik wil me de komende twee jaar vooral inzetten voor ‘publiek denken’: dat is hardop, gezamenlijk en interactief denken. Dit betekent dat ik niet vóór andere mensen, of namens anderen wil denken, maar samen mét andere mensen. Hoe kunnen we meer betekenis geven aan onze publieke sfeer? Laten we ons niet te veel makkelijk uit elkaar spelen door populisten en trollen? De extreme stemmen eisen veel aandacht op, ten koste van de redelijke en gematigde, terwijl die in de meerderheid zijn. Politiek is te belangrijk om uit te besteden aan politici: wij zijn de politiek. Maar dat betekent ook dat we zelf aan de bak moeten. Met Marc van Dijk schreef ik hierover Wij zijn de politiek (uitg. Ambo, 2019). Ik pleit daarin voor een nieuw politiek bewustzijn en beter begrip van vrijheid en verantwoordelijkheid.

Ik schrijf en spreek niet alleen over politiek. Ik houd me daarnaast ook bezig met onderwijs, opvoeding, ethische dilemma’s, drogredenen, (geestelijke) gezondheidszorg, feminisme, journalistiek, cultuur, muziek en stedelijke ontwikkeling.

‘Het is Daan Roovers’ persoonlijke missie om filosofie in de publieke ruimte te brengen. In deze spannende tijd voor de democratie helpt zij ons om samen na te denken over de betekenis van burgerschap.’ – Michael Sandel, hoogleraar politieke filosofie Harvard University.

‘Van een Denker des Vaderlands verwachten we dat zij het publiek laat zien wat de meerwaarde is van de filosofie voor onze samenleving. Daan Roovers is hier geknipt voor. Vanaf haar allereerste stagedag bij Filosofie Magazine tot aan haar meest recente bijdragen aan publieke podia en verkiezingsdebatten heeft Daan Roovers haar talent en tomeloze energie gericht op helder denken voor en door zoveel mogelijk mensen. Daan kent haar klassiekers en maakt ze actueel en relevant voor leken. Zij heeft realiteitszin en is praktisch, maar heeft ook een groot gevoel voor theoretische en morele vragen.’ – Stichting Maand van de Filosofie