‘Ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde anders te zien’, zo definieer ik filosofie het liefst. Een democratie stelt hoge eisen aan mensen, en daarom is het van belang om individuele en collectieve denkkracht te ontwikkelen. Het hart van het kritisch denken wordt gevormd door de geschiedenis van de filosofie. Om de wereld van nu, onze plaats daarin en ons persoonlijke leven beter te begrijpen, laat ik me inspireren door de ideeën uit die levende traditie.

Van april 2019 – april 2021 vervulde ik twee jaar lang de functie van Denker des Vaderlands, waarbij ik mij met name heb ingezet voor ‘publiek denken’: niet voor of namens anderen denken, maar gezamenlijk, hardop en interactief denken. 
Tot september 2015 was ik hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Vanuit die positie heb ik heb ik mij volledig gewijd aan het toegankelijk maken van filosofische inzichten voor een breed publiek en vele nieuwe projecten (mede)ontwikkeld, waaronder de Nacht en de G8 van de Filosofie. Op basis daarvan ontwikkelde ik een aantal vakken, die ik doceer aan de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit. Daarnaast doe ik academisch onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip publieke opinie.

De laatste jaren heeft mijn publieke inzet een duidelijk politieke invulling gekregen. Door te onderzoeken wat polarisatie, participatie en vrijheid van meningsuiting nu betekenen, wil ik filosofie relevant maken voor de politiek. In Wij zijn de politiek beargumenteer ik dat politiek veel te belangrijk is om alleen over te laten aan politici. Sinds juli 2021 ben ik lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur.
Voor de denktank Nederland in 2040 ben ik thematrekker ‘democratie en overheid’. Ik sta op plek 5 van de kandidatenlijst van GroenLinks voor de Eerste Kamer.