‘Ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde anders te zien’, zo definieer ik filosofie meestal. Onze samenleving stelt hoge eisen aan mensen, en het is daarom van belang om te investeren in individuele en collectieve denkkracht. Ik laat me inspireren door de ideeën uit de filosofie om de wereld van nu, onze plaats daarin en ons persoonlijke leven beter te begrijpen. Ik doe dat als docent (Universiteit van Amsterdam, Erasmus Universiteit Rotterdam), als programmamaker (Rode Hoed, omroep Human), als schrijver van essays en opiniestukken, en als spreker en trainer. 

Van april 2019 – april 2021 vervulde ik twee jaar lang de functie van Denker des Vaderlands. Sinds juli 2021 ben ik lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur.

Na mijn studies filosofie en geneeskunde heb ik mij vrijwel volledig gewijd aan het toegankelijk maken van filosofische inzichten voor een breed publiek. Tot september 2015 was ik hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Vanuit die positie heb ik vele nieuwe projecten (mede)ontwikkeld, waaronder de Nacht van de Filosofie, Stand-up Philosophy, en de G8 van de Filosofie. Deze journalistieke doorvertaling van de grootste denkers en hun belangrijkste ideeën vormt de basis van de publieksfilosofie, die vrijwel nergens zo succesvol is als in Nederland.

Daarnaast doe ik academisch onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip publieke opinie.