‘Ruimte creëren in je hoofd om hetzelfde anders te zien’, zo definieer ik filosofie het liefst. Een democratie stelt hoge eisen aan mensen, en het is daarom van belang om te investeren in individuele en collectieve denkkracht. Ik laat me inspireren door de ideeën uit de filosofie om de wereld van nu, onze plaats daarin en ons persoonlijke leven beter te begrijpen.

Van april 2019 – april 2021 vervulde ik twee jaar lang de functie van Denker des Vaderlands, waarbij ik mij met name heb ingezet voor ‘publiek denken’: niet voor of namens anderen denken, maar gezamenlijk, hardop en interactief denken. 
Tot september 2015 was ik hoofdredacteur van Filosofie Magazine. Vanuit die positie heb ik heb ik mij volledig gewijd aan het toegankelijk maken van filosofische inzichten voor een breed publiek en vele nieuwe projecten (mede)ontwikkeld, waaronder de Nacht en de G8 van de Filosofie. Op basis daarvan ontwikkelde ik een aantal vakken, namelijk Publieksfilosofie, Filosofisch Practicum en Public Philosophy, die ik doceer aan de Universtiteit van Amsterdam en aan de Erasmus Universiteit. 
Daarnaast doe ik academisch onderzoek naar de ontwikkeling van het begrip publieke opinie.

De laatste jaren heeft mijn publieke inzet een sterkere politieke nadruk gekregen. Door te onderzoeken wat polarisatie, participatie en vrijheid van meningsuiting nu betekenen, wil ik filosofie relevant maken voor de politiek. In Wij zijn de politiek beargumenteer ik dat politiek veel te belangrijk is om alleen over te laten aan politici. 
Sinds juli 2021 ben ik lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur.