Aan de Universiteit van Amsterdam doceer ik sinds 2013 het ‘Filosofisch Practicum’ in de bachelor, en sinds najaar 2016 het vak ‘Publieksfilosofie’ in de master Wijsbegeerte. Ik leer studenten hoe ze hun academische kennis kunnen overbrengen op een publiek van niet-filosofen, en hoe ze als filosoof kunnen interveniëren in een publiek debat. Studenten maken kennis met de praktijk van de publieksfilosofie en leren om beter te schrijven en te spreken voor een publiek van niet-filosofen.
Sinds 2020 ben ik aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden als docent Public Philosophy en ben ik betrokken bij de ontwikkeling van stages voor filosofiestudenten. De afgelopen jaren heb ik ook met regelmaat lesgegeven op andere faculteiten en universiteiten. Voor Beroepsethiek en Wetenschapsfilosofie voor biologen (UvA) ontwikkelde ik het college ‘Neurofilosofie’ (2015-2020) en in 2021 Publieksfilosofie voor de levenswetenschappen. 

Mijn studie geneeskunde maakt dat ik nog altijd zeer geïnteresseerd en actief ben in de gezondheidszorg. In opdracht van de Nascholing huisartsen regio Noord-West Utrecht ontwikkelde ik de workshop ‘Een filosofisch perspectief op xenofobie’ (Riga, 2017) en ‘Angst en zorgvraag’ (2018). Voor de Vlieland Huisartsentraining verzorg ik de workshop ‘Ziek van te hoge verwachtingen’ (2019-2022)
Samen met Hans Boutellier verzorg ik sinds 2021 de cursus ‘Terug naar de bakermat’ voor beleidsmakers en bestuurders. In 2023 geef ik ook les in Gombitelli, Toscane.