Sinds juli 2021 ben ik lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement. Daarnaast ben ik lid van de Raad van Toezicht voor de Universiteit van Humanistiek Utrecht (sinds 2018), een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanisme. Bij het Fonds Podiumkunsten, het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater en dans in Nederland ben ik een van de voorzitters.

In 2020 was ik lid van een klankbordgroep die een door het kabinet ingestelde commissie adviseerde over de vraag hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het klimaatbeleid, die geleid heeft tot de publicatie Adviesrapport betrokken bij klimaat. Sinds 2021 neem ik deel aan de klankbordgroep van de Nationale Ombudsman.

Ik maak deel uit van de Programmaraad van Omroep Human, de Raad van Verbeelding van Meierijstad, de Werkveldcommissie Hogeschool voor Toegepaste Filosofie, het bestuur Stichting Internationale Spinozalens en het Nederlands Gesprekscentrum.