Voor Nederland in 2040, een multidisciplinaire denktank die een nieuw, inspirerend verhaal voor Nederland ontwikkelt, heb ik het thema ‘democratie en overheid’ onder mijn hoede. Met een groep deskundigen bundelen we onze denkkracht om tot een concept-toekomstbeeld voor 2040 te komen. Sinds juli 2021 ben ik lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur, een onafhankelijk adviesorgaan van de regering en het parlement.

De afgelopen jaren was ik deel van de Raad van Verbeelding van Meierijstad. Bij het Fonds Podiumkunsten was ik van 2016-2021 een van de voorzitters. In 2020 nam ik deel een klankbordgroep die een door het kabinet ingestelde commissie adviseerde over de vraag hoe burgers beter betrokken kunnen worden bij het klimaatbeleid. In 2022 was ik voorzitter van de Melanie Petersprijs.

Op dit moment ben ik lid van de Raad van Toezicht voor de Universiteit van Humanistiek Utrecht (sinds 2018), een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanisme. Daarnaast maak ik deel uit van de Programmaraad van Omroep Human, het bestuur Stichting Internationale Spinozalens en het Nederlands Gesprekscentrum. Sinds 2021 heb ik deel zitting in de klankbordgroep van de Nationale Ombudsman.