Ik ben een van de voorzitters van het Fonds Podiumkunsten, het cultuurfonds voor muziek, theater, muziektheater en dans in Nederland. In 2016 was ik voorzitter van de Commissie Muziek voor de toekenning van de meerjarige subsidies.

Sinds 2018 ben ik lid van de Raad van Toezicht voor de Universiteit van Humanistiek (Utrecht), een kleine, onafhankelijke universiteit die zich laat inspireren door het humanisme.

Ook ben ik lid van de Programmaraad van Omroep Human, de Werkveldcommissie Hogeschool voor Toegepaste Filosofie en het bestuur Stichting Internationale Spinozalens.