Sinds 2013 doceer ik aan de Universiteit van Amsterdam, en geef daar het vak ‘Publieksfilosofie’ in de bachelor, en sinds najaar 2016 ook in de master Wijsbegeerte. Voor Beroepsethiek en Wetenschapsfilosofie voor biologen (UvA) ontwikkelde ik het college ‘Neurofilosofie’ (2015-2017). Aan de VU geef ik een workshop voor de nieuwe opleiding PPE. Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verzorgde ik, voorjaar 2016, samen met Marli Huijer het mastercollege The ongoing making of the Public Sphere (English spoken). Met regelmaat doceer ik aan The School of Life (Amsterdam en Antwerpen) en aan de Internationale School voor Wijsbegeerte. Ik ontwikkelde de reeks ‘7 vrouwen in de filosofie die je moet kennen’. Voor Royal Cosun begeleidde ik een aantal socratische gesprekken. 

In opdracht van de Nascholing huisartsen regio Noord-West Utrecht ontwikkelde ik de workshop ‘Een filosofisch perspectief op xenofobie’ (Riga, 2017) en Angst en zorgvraag’ (2018).

Voor de Denkacademie/Argumentenfabriek  geef ik trainingen Helder Denken. Ik ben een van de voorzitters van het Fonds Podiumkunsten en in 2016  was ik voorzitter van de Commissie Muziek voor de toekenning van de meerjarige subsidies.

Sinds 2018 ben ik lid van de Raad van Toezicht voor de Universiteit van Humanistiek.